LA INDEPENDÈNCIA AL PRIMER PLE

Suport Civil Català

Som una realitat tossuda i estem guanyant!

Catalunya és una realitat amb consciència col·lectiva, amb memòria històrica, amb una llengua, una cultura i sobretot amb un projecte col·lectiu propi.

Aquesta realitat conduirà a una proclamació real i efectiva de la independència per part dels partits polítics i aquests necessitaran una societat civil ben organitzada que ho recolzi, que hi doni suport, i que asseguri aquesta proclamació. D’aquesta necessitat neix l’associació SUPORT CIVIL CATALÀ!

Qui som

Suport Civil Català som una Entitat sense afany de lucre i de caire pacífic que aplega, de manera voluntària i individual, la població civil catalana que resideix en el nostre país i la que ho fa a qualsevol altre lloc del món, per la defensa del territori català, de la llengua catalana, del seu patrimoni cultural, artístic, agrícola, industrial, del medi ambient en general i de la seva flora i fauna en particular i per a assegurar la Llibertat de la Nació catalana a través de la proclamació d’un Estat independent, mitjançat les eines democràtiques establertes per les lleis i pels tribunals internacionals.

I ara què?

SUPORT CIVIL CATALÀ som una Entitat creada per fer renéixer de nou l’esperit de les consultes que van començar a Arenys de Munt, havent constatat el fracàs de les associacions que ho han volgut representar fins ara, per tal d’esdevenir-ne el relleu natural.

SUPORT CIVIL CATALÀ té per objectiu donar resposta a la pregunta, “i ara què?”, “què fem?”. Donant resposta a tot allò que s’ha de fer a partir d’ara per a obrir pas a la Nova Catalunya que el poble català necessita, vol i es mereix.

SUPORT CIVIL CATALÀ impulsa una llista per unir persones, entitats i partits polítics amb l’objectiu de proclamar la independència al primer ple en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya mitjançant una Declaració Legal d’Independència – DLI, tal com es detalla en el llibre “De la Sedició a la Declaració Legal d’Independència – DLI”, amb ISBN: 978-84-125066-0-0

SUPORT CIVIL CATALÀ dóna suport al PRIMER CANAL (rtv1.cat) en el que un grup de professionals de diversos sectors han unit esforços per crear una ràdio i una televisió catalanes fent programes de divulgació general, debat polític, culturals, i de promoció dels valors humans, democràtics i socials. Aquest suport es duu a terme a partir de la constatació que actualment una part molt significativa de la opinió pública no està representada en els mitjans de comunicació catalans, així es dona veu a un espai que fins ara quedava limitat a l’àmbit privat (familiar, d’amics, d’intel·lectuals,…).

Implica’t, fes-te Supporter

La Nova Catalunya ha de ser propera al Poble i cal que tothom, professionals, tècnics, emprenedors i emprenedores, ciutadans de peu, joves i grans, elles i ells, que facin pinya i s’hi impliquin aprofitant el seu potencial. Ciutadanes i ciutadans que aportin talent i valor, amb la finalitat d’aconseguir el noble objectiu de recuperar la Llibertat, proclamant la Independència Nacional de Catalunya.

Ens cal treballar amb intel·ligència. Hi ha una gran fita a assolir. No hem d’abandonar mai la nostra tasca i capacitat, tant catalana, de construir. Ens cal coratge i perseverança per arribar a la nova Catalunya lliure, rica i plena que necessitem i volem.

Necessitem SUPORTERS que organitzin els membres de Suport Civil Català en el territori, per això et demanem que contactis amb l’associació per ser-ne Col·laborador/a i Simpatitzant.

SUPORT CIVIL CATALÀ recolzarà el partit, partits, coalició de partits i organismes polítics que no de paraula, sinó de fets, es disposin a proclamar la Independència de Catalunya des del Parlament i sense cap més dilació, tal i com contemplen les lleis internacionals.
Els càrrecs de l’administració de la Nova Catalunya han de ser exercits per catalanes i catalans compromesos i preparats per a assumir aquesta alta responsabilitat.

SUPORT CIVIL CATALÀ organitza i prepara els seus membres per tal que el dia de la proclamació tots passin a exercir la seva nova funció en el nou Estat independent en base a la formació rebuda i/o la seva qualificació professional.

SUPORT CIVIL CATALÀ no contempla en cap cas ni dilacions ni tornades endarrere ni res que no sigui recuperar per a Catalunya la llibertat i la plena sobirania amb la proclamació de la Independència. Només la independència ens permetrà viure al món com a ciutadanes i ciutadans de ple dret i poder decidir el nostre destí amb plenitud.

Ara sí que hi anem. Ens necessitem totes i tots!

Cursets i Inscripcions

Hem d’aglutinar els lideratges de la Nova Catalunya per organitzar una generació de catalanes i catalans que tinguin per objectiu la regeneració política i el progrés social.

Perquè això passi, Suport Civil Català ha creat activitats formatives, a fer des d’ara fins el dia de la proclamació, amb l’objectiu que cada membre pugui acreditar-se i identificar-se com a expert en una determinada professió/funció. Aquests cursos i especialitzacions s’organitzen a partir de la necessitat de funcions i càrrecs que cal cobrir en l’organigrama de l’Administració Pública catalana.

Com pots acreditar una expertesa? Per acreditar una determinada expertesa/funció, cal haver-se format mitjançant un dels cursets o poder ser formador, o bé ser-ne professional. Els cursets consten d’una part teòrica, una part pràctica i una part avaluativa. Es lliurarà la credencial corresponen a la funció/curset/expertesa.

Per acord unànim de l’Assemblea General de Suport Civil Català, la credencial amb el número 1 es reserva a títol honorífic a totes les catalanes i catalans que ens han precedit i arriscat la seva vida per a recuperar la Independència de Catalunya.

Els cursets són gratuïts. Només cal estar al corrent de la quota anual.

Agenda i Notícies

SUPORT CIVIL CATALÀ té un compte bancari per a donatius i per poder ingressar la quota anual mitjançant una transferència.

La quota anual és de 10 €. Si t’associes/col·labores abans del 2023, la quota és gratuïta.

IBAN: ES08 2100 3099 8422 0087 4575

Menú